• خانه
  • برنامه های ما
  • درباره ی ما
  • چشم انداز مشاوران
  • ارتباط با مشاوران آموزش
  • تاریخچه
  • اخبار و مقالات
  • سخن دوهفته
  • مراکز آموزشی
  • کتاب فروشی ها
  • فروشگاه
  • مشاور
  • اخبار و مقالات
  • عضویت و ورود
  • دبیر
  • اخبار و مقالات
  • عضویت و ورود
  • دانش آموزان
  • اولین سایت تخصصی گروه علوم انسانی

    انتشارات مشاوران آموزش آمادگی دارد با کتاب فروشی های سراسرا کشور جهت فروش و پیشرفت کتاب های علوم انسانی همکاری داشته باشد.

    واحد فروش مشاوران آموزش براي شما همكاران عزيز خدمات زير را ارائه مي‌كند
    • دريافت ليست بازي‌هاي موجود
    • دريافت کتاب ‌هاي موجود
    • دريافت ليست کتاب های آتي
    • همكاري باشما براي بالاتر بردن فروش
    • دريافت ليست کتاب های پرفروش در كتاب‌فروشي‌هاي ديگر
    • به مشتريان خود از طريق ما چه خدماتي مي‌توانيد بدهيد؟
    • دريافت ليست کتاب هاي موجود با قيمت: فايل PDF شامل نام کتاب ، قيمت فروش به مشتري نهايي، قيمت فروش به كتاب فروشي‌ها
    • دريافت ليست کتاب هاي آتي: فايل PDF شامل نام کتاب ، قيمت فروش به مشتري نهايي، قيمت فروش به كتاب‌فروشي، زمان تحويل
    • كمك به فروش بيش‌تر شما